Waarom een PrivacyVerklaring?

 

 

Bij inschrijving in onze sportclub Kickboxing Wingene' worden uw persoonsgegevens gevraagd en gebruikt voor het ledenbeheer en organisatie van activiteiten.

Om uw privacy te waarborgen dienen wij als club  heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Wij houden ons daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

In bijgevoegde privacyverklaring willen we jullie klare en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.