Club Rules 

 

 • Wie zich lid maakt van onze club, doet dit voor een periode van 1 jaar. (of tem 31/01 indien inschrijving in de loop van het jaar)
 • Personen zijn lid NA betaling van het lidgeld.
 • Aansluiting bij de verzekering "Ongevallenverzekering Polis Arena via Sportievak" is ENKEL voor leden. (personen waarvan het lidgeld is voldaan.) 
 • Deelname aan de trainingen is direct verbonden aan betaling van het lidgeld en alsook de activering van de verzekering. 
 • Niet leden die de mat toch betreden en slachtoffer zijn van een ongeval/schade of die zelf een ongeval/schade veroorzaken doen dit op eigen risico en kunnen dus geen aanspraak maken op de bovenvermelde club polis.

 

 • Sleutelwoord in onze club is: RESPECT
  Respect voor de sensei's , voor elkaar, voor jezelf en voor het materiaal.!
 • Betreden en verlaten van de mat:
  - Geen schoenen op de mat aub.
  - Laattijdig op de training?  Knieval op de tatami en wacht totdat Sensei jou de toestemming geeft om de training te vervoegen.
  - Verlaat nooit de mat zonder de Sensei te verwittigen.
 • Wees op tijd.
 • Line-up en groet bij start en einde van de training.
 • Op training draag je de club T-shirt
 • T-shirt hangt NIET los, maar zit in de broek
 • Jongens dragen een SCHELP !!
 • Jonge dames dragen een BORTSBESCHERMING !!
 • Groet bij aankomst Sensei's.
 • Geen sieraden / nagels kort geknipt.
 • Het is verboden om de materiaalruimte te betreden. Wil je iets lenen? Vraag het aan de trainer.
 • Uiteraard dient het materiaal met zorg te worden behandeld en na de training aan de trainer terugbezorgd te worden.
 • De laatste persoon die de kleedkamer verlaat, controleert op achtergebleven materiaal.

 

Tijdens de proeftrainingen staat materiaal van de club ter beschikking.

Er is mogelijkheid om gedurende 5 keer het materiaal van de club te lenen, waarna het lid zijn eigen materiaal voorziet of aankoopt.

Geleend materiaal mag de club NIET verlaten (M.u.v. wedstrijd doeleinden).

 

Wij gaan er van uit dat elk aangesloten lid de bovenstaande CLUB RULES en de PRIVACYVERKLARING  heeft gelezen, 

zich akkoord heeft verklaart. en vanzelfsprekend dat de leden zich aan de regels houden.